Skip to main content

Netflix HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

New Facebook HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

New Facebook HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

New Facebook HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

New Facebook HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Spotify HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Spotify HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Spotify HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Spotify HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Translate HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Translate HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Translate HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Translate HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Whatsapp - ממשק פשוט
תמיכה דיבור

אפליקציית ווטסאפ נגיש עם ממשק פשוט למשתמשי גריד 3. מבוססת על תוכנת Whatsapp למחשב. לשימוש ביישום יש להוריד תחילה את התוכנה למחשב. בהפעלה הראשונית יש לבצע רישום ראשוני ולאחריו ניתן להשתמש בווטאספ באמצעות תוכנת גריד 3. היישום מאפשר צפיה בתמונות...

Whatsapp 2.0
תמיכה דיבור

היישום Whatsapp 2.0 מאפשר למשתמשי גריד 3 להשתמש בתוכנה Whatsapp ל PC. ניתן לדפדף בין אנשי הקשר, לדפדף בין ההודעות ולשלוח הודעות טקסט ואימוג'י. לצורך שימוש באפליקציה יש להוריד למחשב את התוכנה Whatsapp ל PC ולקשר אותה לטלפון של המשתמש. עבור...

WhatsApp HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

WhatsApp HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

WhatsApp HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

WhatsApp HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

YouTube HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

YouTube HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

YouTube HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

YouTube HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

YouTube למתחילים
תמיכה דיבור

גירסה בסיסית וקלה להפעלה של יוטיוב. החיפוש מבוסס על רשימת מילים ניתנת להתאמה. לשינוי מילות החיפוש, יש לעבור לדף החיפוש ובתפריט של גריד 3 לבחור באפשרות "עריכת רשימת מילים". מילות מפתח: מתחברים לעולם, Join-In

אילו ציפורים
תמיכה דיבור

תרגול כתיבת משפטים - מספר עובדות מעניינות שקשורות לציפורים ולעופות. יישום זה נבנה באמצעות הפקודה הפעלה חד פעמית המאפשרת לבחור כל תא פעם אחת בלבד. מילות מפתח: חינוך, כיתה

אתגרים גרסת מתגים
תמיכה דיבור

לוחות למידה אינטרקטיבית עם אתגרים ומשימות ברמות שונות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 3. מילות מפתח: למידה אינטרקטיבית, מתגים

אתגרים תאים גדולים
תמיכה דיבור

לוחות למידה אינטרקטיבית עם אתגרים ומשימות ברמות שונות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 3. מילות מפתח: למידה אינטרקטיבית, תאים גדולים

בחירה גרסת מתגים
תמיכה דיבור

לוחות למידה אינטרקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות בחירה והבעת העדפות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 3. מילות מפתח: למידה אינטרקטיבית, מתגים

בחירה תאים גדולים
תמיכה דיבור

לוחות למידה אינטרקטיבית המסייעים ברכישת מיומנות בחירה והבעת העדפות. פעילויות מהנות המלמדות את התלמיד להשתמש באביזרי הנגישות שברשותו להפעלת לוחות גריד 3. מילות מפתח: למידה אינטרקטיבית, תאים גדולים