Skip to main content

Dynamic Screen Starter Bliss
Smartbox - The Grid 2

Dynamic Screen Starter is a simple communication vocabulary for symbol users. These grids provide a structured starting point for developing a larger, personalised communication system.

Bliss Julia
Julia Snees

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Bliss Julia
wille

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Starter Bliss
Marleen

Dynamic Screen Starter is a simple communication vocabulary for symbol users. These grids provide a structured starting point for developing a larger, personalised communication system.

«1»