Skip to main content

Facebook via Dator Kontroll
Jesper Persson - Picomed

Denna anpassning är gjord för att styra Facebook från Windows via Datorn kontroll i Grid 3. Anpassningen använder Chrome som webbläsare. Installera denna från chrome.google.se

Facebook via Dator Kontroll - Arabiskt tangentbord
Jesper Persson - Picomed

OBS! Kontakta Picomed för att få filer för att kunna aktivera Arabisk prediktion m.m. Denna anpassning är gjord för att styra Facebook i Windows, via Dator kontroll och Grid 3. Anpassningen utnyttjag Chrome som webbläsare. Installera denna...

Fast Talker
Robin Jokinen

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker
Jesper Persson - Picomed

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker - Stora Rutor
Jesper Persson - Picomed

Fast Talker Stora Rutor har samma funktioner som Fast Talker och är till för personer som behöver större träffyta. Tangentborden bygger på frekvensordning och är uppdelade på två sidor. Detta är en komplett anpassning för textanvändare med...

Fast Talker 2 SE
Leena

Fast Talker är en textbaserad kommunikationslösning. Den här uppdaterade versionen är designad för ögonstyrning och huvudmus, men fungerar även med alla andra manövermetoder och styrsätt. Förutom kommunikation finns tillgång till Internet,...

FBH Prov
Isak Test

Symbol Talker är en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter, och många andra användbara kategorier t ex skola, hem.

Filmspelare Specifikt YouTube klipp
Jesper Persson - Picomed

Ett exempel hur det enkelt går att spela upp specifika YouTub-Klipp.

frågor talande mall
Christina Börjesson

Mall: Frågor med tre svarsalternativ vilket rätt svar leder till nästa fråga. Min tanke med upplägget är läsförståelse.

Fraser 6x3
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till...

Fraser 6x5
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till...

Fraser 6x8
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning för att prata i fraser. På första sidan finns en sektion innehållandes frashistorik och en del fraskategorier. På undersidorna finns möjlighet att lägga till/ta bort fraser. Det är därför fördelaktigt att koppla in ett tangentbord till...

Frekvensbaserat tvåstegs tangetbord med vila ruta, skicka e-post, dokumenthantering
Jesper Persson - Picomed

Ett frekvensbaserat tangentbord med stora tangenter och val i två steg. Sida 1 innehåller de 15 vanligast förekommande bokstäverna i svenskan. Tvåstegsmetoden är ett effektiv skrivsätt för användare som behöver större träffyta. T.ex med...

Fyra i rad - Touch
Smartbox Swedish

Play the classic Four in a Row. Can you get four yellow circles in a row to beat the computer? This grid set challenges you to win! Interactive Learning activities are designed to be motivating and fun while teaching key access skills. The...

fyrverkerier - Touch
Smartbox Swedish

Run your own explosive firework display, with favourites such as a rocket, sparklers more! This grid set helps develop early cause and effect skills. Interactive Learning activities are designed to be motivating and fun while teaching key access...

Gitarrackord
Delaktig i Ögonblicket

Spela gitarrackord. Framtagen av Dart Kommunikations- och dataresurscenter i projektet Delaktig i Ögonblicket.

Gmail
Grid for iPad

En användare för Gmail inuti The Grid 2. För att användaren ska ladda Gmail: Skapa en ruta i "din" användare med kommandona: Gå till: "Gmail" Gå till Webbsida: http://m.gmail.com Logga in på Gmail och spara lösenordet för att det ska laddas...

GÖRA SLUTA MER
Marjaana

Börja lära dig bildkommunikation i enkel samspel. Byt ut bilderna allt eftersom. Översta raden med funktionsknappar ska användas av samspelspartnern och fungerar inte med ögonstyrning.

Grid Talk för Grid Player
Leena

Grid Talk är en lösning för personer som behöver symbolstöd för att identifiera ord. Den passar utmärkt att användas i iPad. Kan även användas i PC.

Grid_Talk_for_Grid_Player
KOM-X

Grid Talk is a communication vocabulary for people who rely on symbols to identify words, but can usually identify the first letter of a word. The front page provides core vocabulary and hundreds more words are one click away.

Hab maj
Lucas

Symbol Talker är en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter, och många andra användbara kategorier t ex skola, hem.

Helsingborgs dagblad
Jesper Persson - Picomed

En anpassning för att läsa och navigera i Helsingborgs Dagblad i Windows och Google Chrome med hjälp av ögonstyrning och en anpassad version av datorkontroll från FastTalker 3.

Historia - Fyrvägs alternativ
Jesper Persson - Picomed

This grid set is for telling stories. There are four stories, about a king, an old man, a robot and a burglar. You can tell the stories as they are meant to be told, or you can mix them up to make your own crazy story. Original created by:...

HTML CSS-tangentbord
wille

Ett tangentbord för HTML och CSS för ögonstyrning.

Hunden Dilbert - Touch
Smartbox Swedish

See how Dilbert responds when you give him sausages, a ball, a bone… or a spider! This grid set helps develop early cause and effect skills. Interactive Learning activities are designed to be motivating and fun while teaching key access skills....

Information SE
Jennie

En kort information om användarna i Grid Player.