Skip to main content

Bliss Julia
Julia Snees

Symbol Talkerär en komplett kommunikationslösning för en person som behöver stöd av symboler för att tala. Det finns sidor för att uttrycka åsikter och många användbara kategorier t ex skola, hem. Innehåller mer vokabulär än Symbol Talker A.

Dator kontroll (2)
Julia Snees

Julles surfparty

«1»