Skip to main content

Zasnežené mesto - Dotyk
Smartbox Slovak

Síce sneh leží na stromoch i strechách Zasneženého mesta, ale na obrázku je veľa vecí, ktoré môžeš objaviť. Tieto sady mriežok pomáhajú pri výučbe princípu príčiny a následku a aj v budovaní jazykových zručností. Aktivity Interaktívneho učenia sú...

«12»