Skip to main content

Tekst Chat
Paul

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Tekst Chat
Anne Robin

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Tekst Prat
NAVHjelpemiddelsentral20

Et tekstbasert kommunikasjonsoppsett for brukere som kan bokstavere. Tekst Prat har prediksjon og en bank med ferdig oppbygde setninger. Tekst Prat ble utviklet for Grid Player og har enkel klipp/lim funksjon som kan brukes med Facebook, Twitter...

Tekst Prat
Solvor Asbjørnsen Håland

Et tekstbasert kommunikasjonsoppsett for brukere som kan bokstavere. Tekst Prat har prediksjon og en bank med ferdig oppbygde setninger. Tekst Prat ble utviklet for Grid Player og har enkel klipp/lim funksjon som kan brukes med Facebook, Twitter...

Tekst Prat
Jens

Et tekstbasert kommunikasjonsoppsett som er optimalisert for touch brukere. Rask og effektiv generering av meldinger. Inkluderer ordprediksjon, meldingshistorikk, lagrede meldinger og meldingsbank. En lagringsfunksjon gjør det mulig å lagre en...

Tekst Prat MultiTast
Jens

Et tekstbasert kommunikasjonsoppsett for brukere som kan bokstavere. Tekst Prat MultiTast har samlet flere bokstaver under en tast for å gjøre tastaturet mer oversiktelig og enklere å betjene med alternativ betjening. Ordprediksjon og en bank med...

Tekstikirjoitus
Smartbox Finnish

A text communication grid set optimised for touch screen users, for fast and efficient message generation. Incorporating word prediction, chat history, pre-stored phrases and message banking. A memory function allows you to store a phrase with a...

TekstPrat for fingerguide
Cognita

En tilpasset versjon av tastatur og meldingssider i Rask Prat 3. Tilpasningen er gjort for at sidene skal fungere med en fingerguide. Sidene er satt opp med 12x6 kolonner/rader, med større felt for ordprediksjon og setningshistorikk.

Tell Me Something
John G

This is a one-button music player written for a brain injury rehab client. Set the access to scan continuously with unlimited scans and you can then control it with just one switch - press to play, press again to pause.

Tell Me Something 2
John G

This is a one-button music player written for a brain injury rehab client. Set the access to scan continuously with unlimited scans and you can then control it with just one switch - press to play, press again to pause.

Telling the time for Grid 3
Jessica MacRae - Smartbox

A grid set for writing the time manually. Includes a real time talking analogue clock.

test
Franklin

testing

Test CVI Košice
Štefan Vida

Test CVI Košice

testboek
margot

oefeningen Leespraat

Testi kirjoitus
Tiko

Grid pohja txt

Text Chat for keyguards
Trevor Mobbs - Smartbox

An adapted version of the Fast Talker 3 keyboard and instant messaging designed for use with a keyguard. Layout is 10x6 with oversized cells for prediction and space bar.

Text Chat for keyguards
Smartbox

An adapted version of the Fast Talker 3 keyboard and instant messaging designed for use with a keyguard. Layout is 10x6 with oversized cells for prediction and space bar.

Text Talker
caroline

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Text Talker
Margie Woodward

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Text Talker
ATTraining

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Text Talker
ATTraining

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Text Talker
Kattis

En textbaserad kommunikations lösning för läs-och-skrivkunniga personer. Text Talker innehåller ordprediktion och ett stort antal färdiga fraser i olika kategorier. Text Talker utvecklades för Grid Player och innehåller funktionen kopiera till...

Text Talker
Heather

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Text Talker was developed for use with Grid Player and includes a copy to clipboard function for simple integration...

Text Talker
Zyteq

A text based communication system for literate users. Text Talker includes prediction and a ready made bank of instant messages. Edited version to allow for easily saving phrases in Grid 3.

Text Talker
Thodi

Ein für Touchscreen-Benutzer optimiertes Rasterset für Textkommunikation, für eine schnelle und effiziente Nachrichtengenerierung. Wortvorhersage, Gesprächsverlauf, gespeicherte Nachrichten und Sprachaufnahmen. Eine Speicherfunktion ermöglicht es...

Text Talker
Smartbox

A text communication grid set for fast and efficient message generation. Incorporating word prediction, chat history, pre-stored phrases and message banking. A memory function allows you to store a phrase with a single selection, and recall it later...