Skip to main content

מנגנים עם העיניים EyePlayMusic
יוסי בלום

היישום מנגנים עם העיניים מאפשר למשתמשי מיקוד מבט לנגן בכלי נגינה שונים. היישום מכיל שתי רמות: א. רמה פשוטה המאפשרת עצירה והפעלה מחדש של הנגינה. ב. רמה מתקדמת המאפשרת למשתמש לבחור בכלי נגינה שונים, לבחור את הסולם ולשלוט בעוצמת הנגינה. לשימוש...

4 הקושיות בליל הסדר - העתק
Anat

מה נשתנה -שירה באמצעות סמלים

Amazon Kindle HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Amazon Kindle HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם סריקה

Amazon Kindle HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Amazon Kindle HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Android Messages HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Android Messages HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Android Messages HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Android Messages HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Audible HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Audible HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

CamOn הצבעה בעיניים
תקשורת

הצבעה בעיניים בשילוב עם Tobii Ghost מאפשר פעולה ישירה על המציאות.

Classic Facebook HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Facebook Messenger HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Facebook Messenger HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם, סריקה

Fast Talker 3 עברית - אישה
gridsets

מערכת שלמה למשתמשים יודעי קרוא וכתוב. Fast Talker 3 כולל יישומים לתקשורת יעילה, כתיבת הודעות, דואר אלקטרוני, פייסבוק ועוד. המערכת מכילה לוחות שלמים של בקרת סביבה ופתרון לשליטה במחשב. דפי המשפטים מותאמים לאישה.

Gaze Control
באסם מח'ול

יישום המאפשר הפעלה וסגריה של Tobi Windows Control מגריד3

gh
g

Google Calendar HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Google Translate
תמיכה דיבור

=== עודכן ב 27/4/2019 בעקבות שינויים בתוסף. היישום Google Translate מאפשר לתרגם טקסט בין שפות ולהשמיע אותו בשפת היעד באמצעות האתר Google Translate (בהתאם לזמינות מנועי הדיבור בשירות). לצורך שימוש ביישום יש להתקין במחשב את Google Chrome וכן תוסף...

Instagram HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Instagram HE - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Instagram HE Lite
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Instagram HE Lite - SCAN
תמיכה דיבור

מילות מפתח: מתחברים לעולם

Join-In Login - HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Look to Learn בהפעלה עצמית
תמיכה דיבור

יישום המאפשר למשתמש להפעיל ולבחור את פעילויות Look to Learn באופן עצמאי. דורש רישיון לפעילויות Look to Learn לצורך הפעלת הפעילויות השונות. מילות מפתח: מיקוד מבט

m
g