Skip to main content

אוהבת לעשות חברים
שקד

שיחה חברים- אוהבת לעשות- שקד נמדר

אני מרגישה
שקד

שיחה חברים- שקד נמדר

אני רוצה לדבר - הורדת מה שנאמר - העתק
שקד

שיחה חברים- אני רוצה לדבר- הורדת מה שנאמר- שקד נמדר

ארבע בשורה
שקד

שקד נמדר 4 בשורה

בדיחה
שקד

ספר בדיחה תוכנית הרדיו של רותם ושקד שקד נמדר

ביי - העתק
שקד

ביי תודה רבה שקד נמדר

ברכות
שקד

ברכות שקד נמדר

ברכות בוקר טוב
שקד

שיחה חברים- ברכות בוקר טוב- שקד נמדר

ברכות יום הולדת
שקד

שיחה חברים- ברכות יום הולדת- שקד נמדר

ברכת סוף שנה
שקד

מה נשתנה -שירה באמצעות סמלים שקד נמדר

הלוח שלי
שקד

לוח של שקד נמדר

המלכה אמרה
שקד

המלכה אמרה שקד נמדר

המלצה על ספר
שקד

המלצה על ספר שקד נמדר

חברים
שקד

חברים שקד נמדר

חיות 6
שקד

חיות שקד נמדר

יפה כמו שאני
שקד

יפה כמו שאני שקד נמדר

יש לי תסמונת מיטו
שקד

מיטו שקד נמדר

לוח לחג החנוכה שקד
שקד

יישום ברכות חנוכה מאפשר למשתמש לברך על הדלקת הנרות. היישום עושה שימוש בפקודה "סדר הפעלה" המסייעת בבחירת המילים אחת אחרי השניה בסדר הנכון. הותאם שקד נמדר

לנגן בכלי נגינה
שקד

לנגן בכלי נגינה- שקד נמדר

לנגן בכלי נגינה - העתק
שקד

יישום ברכות חנוכה מאפשר למשתמש לברך על הדלקת הנרות. היישום עושה שימוש בפקודה "סדר הפעלה" המסייעת בבחירת המילים אחת אחרי השניה בסדר הנכון. שקד נמדר

מה ציירו 2 אפשרויות
שקד

מה ציירו שקד נמדר

מורן סמואל
שקד

מורן סמואל . שקד נמדר האהובה

מי בבית
שקד

שיחה חברים- מי בבית- שקד נמדר

מי מתאים - התאמת צבעים (1)
שקד

מי מתאים שקד נמדר

מילות פרידה - העתק
שקד

מלות פרידה רדיו שקד נמדר

מילות פרידה (בקול של שקד)
שקד

שיחה חברים- מילות פרידה בקול של שקד- שקד נמדר

מפורסמים מברכים את שקדי
שקד

מפורסמים מברכים שקד נמדר

מקום אהוב
שקד

שיחה חברים - שקד נמדר

«12»