Skip to main content

A B C Tastatur
TCG

ABC tastatur med ordprediksjon. Symbolstøtte i prediksjonsfeltene.

ABC Bilder
TCG

Tekstkommunikasjon med prediksjon og symbolstøtte. ABC tastatur med bilder.

Bildekommunikasjon til iPad
TCG

Dette oppsettet benytter biblioteket Snaps Foto.

Catwalk sammenligne
TCG

Her tar du med deg den visuelle scenen inn i kommunikasjonen. På den måten kan du hele tiden se modellen når du beskriver utseende.

Forenklet SymbolPrat A
TCG

En forenklet utgave av SymbolPrat A. Inneholder ingen setningstartere og har færre temasider enn orginalutgaven av SymbolPrat A.

Høykontrast
TCG

Et tekstbasert kommunikasjonsoppsett i høykontrast. Gul tekst på sort bakgrunn. TekstPrat inkluderer prediksjon og ferdige setninger.

Ja, Nei, Kanskje
TCG

En side som kan brukes alene eller flettes inn i andre kommunikasjonsoppsett. Siden kommuniserer Ja, Nei og Kanskje.

Jeg vil leke
TCG

Enkel side med 4 felt.

kjerneord
TCG

En enkel side med 25 "høyfrekvente ord"

kropp
TCG

Trykk på kroppen

Lag enkle setninger
TCG

"Writing simple sentences" av Adam Waits. Dette oppsettet er utformet for å vise hvordan en sekvens av felt kan brukes for å skrive noen enkle setninger. Hver side tillater forfatteren å gjøre et valg fra tre felt, noe som resulterer i tre...

Microsoft NO
TCG

Et gridoppsett hvor du kan jobbe i Word, Powerpoint, Word Pad og Excel. Oppsetter er basert på PC-kontroll.

Mitt forste tastatur iPad
TCG

Kompatibel med GridPlayer. Kan med andre ord overføres til iPad.

My World NO
TCG

My World er et oppsett som er laget for GridPad Pro, og lar brukeren ta kontroll over IR styrte leker. Lekene kan styres ved hjelp av touch, bryter, eller øyestyring. My World gir en spennende ny interaktiv læring. Til hver lek er det lagt til...

Om meg
TCG

En side med enkel bildekommunikasjon

OrdKraft Fotokommunikasjon
TCG

Dette oppsettet benytter biblioteket Snaps Foto.

OrdKraft med Skype
TCG

Dette oppsettet benytter biblioteket Snaps Foto.

Skype Norsk
TCG

Skype videosamtale og tekstchat

Supernytt
TCG

Nyheter for barn. Dette oppsettet må gjerne brukes sammen med smartboard i skolesammenheng.

SymbolPrat med Skype
TCG

SymbolPrat A er et komplett kommunikasjonsoppsett for noen som ønsker å bruke symboler for å snakke. Den inneholder muligheter til å spørre om meninger, samt sider for skole, hjem og terapi bruk. Denne versjonen inneholder også Skype...

Tastatur med SMS og e-post
TCG

Qwerty tastatur med enkel tilgang til e-post og SMS.

Utkledning sammenligne
TCG

Her tar du med deg den visuelle scenen inn i kommunikasjonen. På den måten kan du hele tiden se modellen når du beskriver utseende.

Video
TCG

Et enkelt oppsett hvor du kan spille av film

WhatsApp 2.0
TCG

Dette gridoppsettet bruker PC-kontroll for å gi deg tilgang til WhatsApp. Du må førs laste ned programvaren fra whatsapp.com/download/ Første gang må du linke programvaren opp mot telefonen din. Dette gjør gjør du under innstillinger i WhatsApp på...

YouTube for barn
TCG

Her kan du søke blandt millioner av video på YouTube. Du kan selv begrense søkemulighetene til barnet.

YouTube for barn!
TCG

YouTube for barn! er et oppsett som gjør det enkelt for barn å søke etter filmer. Brukes gjerne sammen med smartboard i skolesammenheng.

«1»