Skip to main content

Speedy Keys
Smartbox - The Grid 2

Speedy Keys provides computer control and text communication for switch users. It has been designed to take up a small amount of space on the screen whilst providing all the functions you need for computer control (including keyboard, mouse and...

Speedy Keys
Leena

Datorkontroll för kontaktanvändare. Designad för att ta upp en liten del av skärmen och samtidigt komma åt alla funktioner du behöver för datorkontroll (tangentbord, mus och fönsterkontroll) och kommunikation med sparade fraser.

Speedy Keys
Barney Hawes - Smartbox

Computer Control for switch users. Designed to take up a small amount of space on the screen whilst providing all the functions you need for computer control (including keyboard, mouse and window controls) and communication with Chat History.

Speedy Keys DE
Ralph Dietrich

Deutsche Übersetzung von Sensory´s Speedy Keys. Computersteuerung für die Bedienung über Taster/Sensor im Scanning. Speedy Keys wurde so konzipiert, daß es alle notwendigen Funktionen für die Computerbedienung (Bildschirmtastatur, Maus- und...

Splash
Gemma Hughes - Smartbox

Splash! Infant is an Aladdin’s Cave of early maths activities and tools. Drawing, making patterns, sorting, measuring, using numbers and just exploring are all very easy with Splash! Infant. The current version of Splash! is not switch accessible...

Spotify
Martin Page

This Grid Set has been created to control the Spotify app. Unfortunately it is not possible to control all the features of the app, using keyboard shortcuts. So I have included a mouse control button on the grid. There is a User Guide that is...

Spotify
Jesper Persson - Picomed

Strömma över 50 miljoner låter via Spotify med antingen ett gratis- eller premium-konto. Använd vilket styrsätt du vill, lyssna i Grid 3 eller via en annan enhet inloggad på samma konto. OBS! Kräver Grid 3 v 47.2 eller senare v1.0 uppdaterad...

Spotify HE
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Spotify HE - SCAN
תמיכה דיבור

מתחברים לעולם

Spotify nivå 1
Delaktig i Ögonblicket

Spela musik via programmet Spotify. Enkelt upplägg med stora knappar och få funktioner. OBS: Du måste ha programmet installerat på datorn och du behöver ha ett konto på Spotify. Framtagen av Dart Kommunikations- och dataresurscenter i projektet...

Spotify nivå 2
Delaktig i Ögonblicket

Spela musik via programmet Spotify. Ett mellanversion av tre upplägg som har fler rutor och funktioner än den enklaste varianten. OBS: Du måste ha programmet installerat på datorn och du behöver ha ett konto på Spotify. Framtagen av Dart...

Star Talker deutsche Anwendung
Hidrex

Mit Star Talker können professionelle Nutzer eine schnelle Kommunikation über die Tastatur mit Wortvorhersage führen. Einige Nachrichten können gespeichert und schnell wieder abgerufen werden. Mit Star Talker ist es möglich, SMS und email zu...

Start Communicator 5
Aabentoft

Simpelt Grid Layout til opstart af Communicator 5. Kontakt Aabentoft: Tlf: 86 97 53 00 info@aabentoft.dk

Start Rolltalk Designer
Aabentoft

Simpelt Grid Layout til opstart af Rolltalk Designer. Kontakt Aabentoft: Tlf: 86 97 53 00 info@aabentoft.dk

Starta E-PODD 15
Jesper Persson - Picomed

Denna anpassning är gjord för att kunna starta E-PODD 15 ifrån Grid 3. Sedan tillbaka till Gridutforskaren med knappen nere i högerhörnet.

Starta Grid 3 - TeamViewer
Jesper Persson - Picomed

Denna anpassning kan användas så att användaren själv kan öppna Fjärrsupporten. Behöver dock fortfarande meddela ID och Lösenord till samtalspartner.

Starta Hotmail i internet explorer
Erik Kortebäck, Picomed AB

Innehåller en länkknapp som enkelt kan kopieras in i Fast Talker 3 eller Datorkontroll, för att med hjälp av Grid3's Datorkontroll hantera mailen direkt i webläsaren Internet Explorer. Länken öppnar ie och går direkt till hotmails sida oavsett...

Story Builder
Andy Banns

This is a fun and basic grid set for creating a really simple story. Each page on the grid offers choices to build up a fun story.

Story Template Auditory Scanning
Andy Banns

This story template grid set is based loosely on the EISLT Story Template Grids on here. It was originally set up for one of our students with no functional vision who was able to use the 'spacebar' as a switch to scan through the choices but it...

styra aktiviteter internet
dako

En anpassning som öppnar olika webbsidor i Chrome där användaren genom en kontrollpanel väljer kommandon som styr webbsidan. OBS - kräver god precision i ögonstyrningen och kräver att Google Chrome är installerat på datorn. För att byta till...

styra internet med ögonkontroll
Delaktig i Ögonblicket

En anpassning som öppnar olika webbsidor i Chrome där användaren genom en kontrollpanel väljer kommandon som styr webbsidan. OBS - kräver god precision i ögonstyrningen och kräver att Google Chrome är installerat på datorn. För att byta till...

Sudoku
Smartbox - The Grid 2

This is an add on to the Star talker web browsing page that allows a user to play Suduko using a free on-line Sudoku puzzle generator. www.sudoweb.com

Sudoku
Helen

A gridset designed to help users play Sudoku using the following website: http://www.sudokukingdom.com/. Level: EASY

Sudoku
Jens

Oppsett for å spille sudoku. Bruk tallene og piltastene for å betjene spillet, og komputerkontroll for å betjene nettsiden.

Super Core 50
Leo

Super Core is an easy-to-use core vocabulary designed to help early AAC users experience success with symbol communication. It combines a consistent core vocabulary with context specific language, focusing on daily routines and play activities to...

Super Core 50 (+ save phrase functionality) v2
sian

Changed to use wordlist cells for 'Messages' and 'My News' to allow a user to store phrases independently. Super Core is an easy-to-use core vocabulary designed to help early AAC users experience success with symbol communication. It combines a...

Super Core Learning
Hayley 2019_12_22

The Super Core Learning grids offer a gentle progression to the full Super Core symbol vocabulary, and an opportunity to build confidence with symbol AAC. They include all of the daily and play activity vocabulary from Super Core, alongside a...

Super Core Learning PCS - with Interactive Pages
hannah

This is an adapted version of the Super Core Learning PCS pages with additional pages for requesting specific Look to Learn games and also vocabulary pages based on Core to go with the Interactive Learning games. The pages for the games themselves...