Skip to main content

Facebook - Swe
Jesper Persson - Picomed

Detta är en tillgänglig app för världens mest poppulära sociala nätverk. Kom i kontakt med vänner och bekanta, skriv inlägg direkt från Grid - använd foton, emojis m.m. Håll kontakten med vänner via Messenger. Inlägg, kommentarer och meddelanden kan...

Facebook via Dator Kontroll
Jesper Persson - Picomed

Denna anpassning är gjord för att styra Facebook från Windows via Datorn kontroll i Grid 3. Anpassningen använder Chrome som webbläsare. Installera denna från chrome.google.se

Facebook via Dator Kontroll - Arabiskt tangentbord
Jesper Persson - Picomed

OBS! Kontakta Picomed för att få filer för att kunna aktivera Arabisk prediktion m.m. Denna anpassning är gjord för att styra Facebook i Windows, via Dator kontroll och Grid 3. Anpassningen utnyttjag Chrome som webbläsare. Installera denna...

Fast Talker
Thodi

Eine komplette Lösung für kompetente Nutzer. Fast Talker umfasst Anwendungen für die schnelle Textkommunikation , schnelle Antworten, SMS, E-Mail, Facebook , Twitter und vieles mehr. Es bietet auch Ressourcen für Servus Umfeldsteuerung und vollen...

Fast Talker
Robin Jokinen

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker
Maria Jose

Fast Talker es una solución completa para usuarios con lectoescritura. Incluye apps para la comunicación rápida por texto, acceso a banco de mensajes, SMS, correo electrónico, Internet y mucho más. También permite usar los recursos de Control del...

Fast Talker
Jesper Persson - Picomed

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker - Große Zellen
Thodi

Fast Talker Große Zellen hat die gleichen Funktionen wie Fast Talker und ist für Benutzer gedacht, die größere Zellen in jedem Rasterset benötigen. Es beinhaltet eine frequenzbasierte Tastatur, die Buchstaben in zwei Rasterseiten aufteilt, wobei...

Fast talker 15 cell
Smartbox - The Grid 2

Fast Talker 15 cell uses our Touch Type prediction system for typing that works in a similar way to mobile phone predictive text. Music player and word processor are also included. The 15 cell version provides faster text entry for users able to...

Fast Talker 2 - for Windows 8
Gemma Hughes - Smartbox

Fast Talker is a text communication system for use with The Grid 2. This updated version has been designed for switch users accessing Windows 8, but it will work for other access methods. As well as communication, Fast Talker gives you easy...

Fast Talker 2 - Turkiska
Jesper Persson - Picomed

Fast Talker, The Grid 2 ile kullanılmak için geliştirilmiş bir metinsel iletişim sistemidir. Bu güncel sürüm eye gaze ve fare kullanıcıları için tasarlanmıştır ama diğer bütün erişim yöntemleriyle de çalışabilir. Fast Talker 2, iletişimin yanı...

Fast Talker 2 français
Raphael Terrier

Fast Talker est un systeme de communication textuelle. Il peut etre utilisé par controle oculaire, souris/joystick, et tout autre moyen d'accès. Au dela de la communication face à face, Fast Talker rend plus simple l'accès à Internet, Facebook,...

Fast Talker 2 instant messages
Zyteq

Fast Talker is a text communication system for use with The Grid 2. This updated version has been designed for eye gaze and head mouse users but it does work with all access methods. As well as communication, Fast Talker gives you easy access to...

Fast Talker 2 SE
Leena

Fast Talker är en textbaserad kommunikationslösning. Den här uppdaterade versionen är designad för ögonstyrning och huvudmus, men fungerar även med alla andra manövermetoder och styrsätt. Förutom kommunikation finns tillgång till Internet,...

Fast Talker 3
caroline

A complete solution for literate users. Fast Talker 3 includes apps for fast text communication, instant messages, SMS, email, Facebook, Twitter and much more. It also provides resources for Servus Environment Control and full access to windows...

Fast Talker 3
Rosa

Una solución completa para usuarios con lectoescriptura. Fast Talker 3 incluye apps para comunicación rápida por texto, mensajes instantáneos, SMS, email, Facebook, Twitter y mucho más. También proporciona recursos para el Control de entorno...

Fast Talker 3
ATTraining

A complete solution for literate users. Fast Talker 3 includes apps for fast text communication, instant messages, SMS, email, Facebook, Twitter and much more. It also provides resources for Servus Environment Control and full access to windows...

Fast Talker 3
ANDITEC

Uma solução completa para utilizadores avançados do GRID 3. O Fast Talker 3 inclui a possibilidade de comunicação por texto, mensagens rápidas, SMS, email, Facebook, e muito mais. Pode também aceder a todas as ferramentas para acesso ao seu ambiente...

Fast Talker 3
Heather

Contains an updated page for posting Facebook status, following a change to the Facebook website

Fast Talker 3
Heather

Contains an updated page for posting Facebook status, following a change to the Facebook website

Fast Talker 3
Brenda

Fast talker with multiple changes made to improve communication in messages

Fast Talker 3
Caroline Vanbesien

A complete solution for literate users. Fast Talker 3 includes apps for fast text communication, instant messages, SMS, email, Facebook, Twitter and much more. It also provides resources for Servus Environment Control and full access to windows...

Fast Talker 3
Orientación JM

Una solución completa para usuarios con lectoescriptura. Fast Talker 3 incluye apps para comunicación rápida por texto, mensajes instantáneos, SMS, email, Facebook, Twitter y mucho más. También proporciona recursos para el Control de entorno...

Fast Talker 3
Ann T

A complete solution for literate users. Fast Talker 3 includes apps for fast text communication, instant messages, SMS, email, Facebook, Twitter and much more. It also provides resources for Servus Environment Control and full access to windows...

Fast Talker 3 - 2 step Eye
Dante

This gridset is based on Smartbox template Fast Talker 3. This template has been modified so all grid pages have 5 columns & 4 rows - providing larger cells for access while still offering full functionality. Fast Talker 3 has been fully redesigned...

Fast Talker 3 - 2 step Eye
sian

This gridset is based on Smartbox template Fast Talker 3. This template has been modified so all grid pages have 5 columns & 4 rows - providing larger cells for access while still offering full functionality. Fast Talker 3 has been fully redesigned...

Fast Talker 3 - 2 step Eye
Michaela

This gridset is based on Smartbox template Fast Talker 3. This template has been modified so all grid pages have 5 columns & 4 rows - providing larger cells for access while still offering full functionality. Fast Talker 3 has been fully redesigned...

Fast Talker 3 - ALS
Specialne pomocky

Kompletný zväzok mriežok pre uživateľa, ktorý je schopný čítať a písať. Fast Talker 3 obsahuje aplikácie pre rýchlu textovú komunikáciu, prehľadávanie webu, rýchle správy, SMS, email, Facebook, Youtube a mnoho ďalšieho. Vhodyný napr. pre ALS...

Fast Talker 3 - Compass AEIOU
Dante

Based on Fast Talker 3 gridset from SmartBox. Changes include all keyboards in 5 rows AEIOU layout, no rest cells - designed for switch users, a reworked Messages function (categories are selected from a Message Menu page). Larger Computer Control...