Skip to main content

Facebook - Swe
Jesper Persson - Picomed

Detta är en tillgänglig app för världens mest poppulära sociala nätverk. Kom i kontakt med vänner och bekanta, skriv inlägg direkt från Grid - använd foton, emojis m.m. Håll kontakten med vänner via Messenger. Inlägg, kommentarer och meddelanden kan...

Facebook via Dator Kontroll
Jesper Persson - Picomed

Denna anpassning är gjord för att styra Facebook från Windows via Datorn kontroll i Grid 3. Anpassningen använder Chrome som webbläsare. Installera denna från chrome.google.se

Facebook via Dator Kontroll - Arabiskt tangentbord
Jesper Persson - Picomed

OBS! Kontakta Picomed för att få filer för att kunna aktivera Arabisk prediktion m.m. Denna anpassning är gjord för att styra Facebook i Windows, via Dator kontroll och Grid 3. Anpassningen utnyttjag Chrome som webbläsare. Installera denna...

Fast Talker
Thodi

Eine komplette Lösung für kompetente Nutzer. Fast Talker umfasst Anwendungen für die schnelle Textkommunikation , schnelle Antworten, SMS, E-Mail, Facebook , Twitter und vieles mehr. Es bietet auch Ressourcen für Servus Umfeldsteuerung und vollen...

Fast Talker
Robin Jokinen

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker
Maria Jose

Fast Talker es una solución completa para usuarios con lectoescritura. Incluye apps para la comunicación rápida por texto, acceso a banco de mensajes, SMS, correo electrónico, Internet y mucho más. También permite usar los recursos de Control del...

Fast Talker
Jesper Persson - Picomed

En komplett lösning för läs-och- skrivkunninga personer. Fast Talker 3 innehåller appar för textkommunikation, SMS, email, Facebook, Twitter och mycket mer. Det finns även lösningar för omgivningskontroll och full kontroll av windows. En anpassning...

Fast Talker
Adelheid Koch

Die Kommunikationsstrategie Fast Talker ist eine Komplettlösung für die schriftbasierte Nutzung, mit Funktionen für eine schnelle Text-Kommunikation, Nachrichten-Speicherung, SMS, E-Mail, Internet und vieles mehr. Ebenfalls enthalten sind die...

Fast Talker
Rochelle

Fast Talker is a complete solution for literate users, with apps for fast text communication, message banking, SMS, email, browsing the web and much more. You can also use the Servus Environment Control resources, and get full access to Windows with...

Fast Talker
Katherine Whitrow

Fast Talker is a complete solution for literate users, with apps for fast text communication, message banking, SMS, email, browsing the web and much more. You can also use the Servus Environment Control resources, and get full access to Windows with...

Fast Talker
Bernie Jaeger

Fast Talker is a complete solution for literate users, with apps for fast text communication, message banking, SMS, email, browsing the web and much more. You can also use the Servus Environment Control resources, and get full access to Windows with...

Fast Talker
Smartbox Basque

Irakurketa-idazketa duten erabiltzaileentzako erabateko irtenbidea. Fast Talker 3-k testu bidezko komunikazio azkarrerako aplikazioak ditu, baita berehalako mezularitza, SMS-ak, email-a, Facebook-a, Twitter-a eta askoz gehiago ere.

Fast Talker
Erin Leary

Craig hospital

Fast Talker
Eliana

TECLADO LUCRECIA

Fast Talker - 2 step Eye 2020
Dante

This gridset is based on Smartbox's newest template Fast Talker. This template has been modified so all grid pages have 5 columns & 4 rows - providing larger cells for access while still offering full functionality. Fast Talker has been fully...

Fast Talker - Große Zellen
Thodi

Fast Talker Große Zellen hat die gleichen Funktionen wie Fast Talker und ist für Benutzer gedacht, die größere Zellen in jedem Rasterset benötigen. Es beinhaltet eine frequenzbasierte Tastatur, die Buchstaben in zwei Rasterseiten aufteilt, wobei...

Fast Talker - Large Cell
Rochelle

Fast Talker Large Cell has the same features as Fast Talker and is available for people who need larger cells on each grid. It has a frequency-based keyboard that splits letters across two grids, with the most commonly used letters appearing first....

Fast Talker - Stora Rutor
Jesper Persson - Picomed

Fast Talker Stora Rutor har samma funktioner som Fast Talker och är till för personer som behöver större träffyta. Tangentborden bygger på frekvensordning och är uppdelade på två sidor. Detta är en komplett anpassning för textanvändare med...

Fast Talker - Translator
Smartbox Jay

** This version of Fast Talker has added pages to control the Microsoft Translator Windows 10 app to translate and speak your text from Grid 3. You will need to install the Microsoft Translator Windows 10 app You may also need to adjust the...

Fast Talker (2)
Eliana

TECLADO HORACIO 2

Fast Talker (English)
New AlphaCore

Part of Bilingual system

Fast Talker (Spanish)
New AlphaCore

Part of a Bilingual System

Fast talker + G
Raquel

Fusión del paquete de cuadrículas Symbol talker G y Fast Talker. Para personas con lectura global que se están iniciando en la escritura o para personas con lectoescritura. Sin pictogramas pero con la estrucura del Symbol Talker G, para fomentar la...

Fast talker 15 cell
Smartbox - The Grid 2

Fast Talker 15 cell uses our Touch Type prediction system for typing that works in a similar way to mobile phone predictive text. Music player and word processor are also included. The 15 cell version provides faster text entry for users able to...

Fast Talker 2 - for Windows 8
Gemma Hughes - Smartbox

Fast Talker is a text communication system for use with The Grid 2. This updated version has been designed for switch users accessing Windows 8, but it will work for other access methods. As well as communication, Fast Talker gives you easy...

Fast Talker 2 - Turkiska
Jesper Persson - Picomed

Fast Talker, The Grid 2 ile kullanılmak için geliştirilmiş bir metinsel iletişim sistemidir. Bu güncel sürüm eye gaze ve fare kullanıcıları için tasarlanmıştır ama diğer bütün erişim yöntemleriyle de çalışabilir. Fast Talker 2, iletişimin yanı...

Fast Talker 2 français
Raphael Terrier

Fast Talker est un systeme de communication textuelle. Il peut etre utilisé par controle oculaire, souris/joystick, et tout autre moyen d'accès. Au dela de la communication face à face, Fast Talker rend plus simple l'accès à Internet, Facebook,...

Fast Talker 2 instant messages
Karyn

Fast Talker is a text communication system for use with The Grid 2. This updated version has been designed for eye gaze and head mouse users but it does work with all access methods. As well as communication, Fast Talker gives you easy access to...

Fast Talker 2 SE
Leena

Fast Talker är en textbaserad kommunikationslösning. Den här uppdaterade versionen är designad för ögonstyrning och huvudmus, men fungerar även med alla andra manövermetoder och styrsätt. Förutom kommunikation finns tillgång till Internet,...

Fast Talker 3
ATTraining

A complete solution for literate users. Fast Talker 3 includes apps for fast text communication, instant messages, SMS, email, Facebook, Twitter and much more. It also provides resources for Servus Environment Control and full access to windows...